Werkwijze

Het eerste consult:

In de meeste gevallen vindt de communicatie rondom afspraken (oproep eerste consult, verzetten afspraken etc.) plaats per E-mail. Houd dus uw/je mailbox (maar ook de spam) goed in de gaten.

Tijdens het eerste consult wordt een (of meerdere) röntgenfoto(s) gemaakt, vaak wordt er een overzichtröntgenfoto gemaakt. De orthodontist zal tevens het gebit, het gezicht en het profiel goed bekijken en luisteren naar de wensen van de patiënt.

Aan de hand hiervan wordt u in grote lijnen geïnformeerd over de mogelijkheden die er zijn, de eventuele noodzaak tot behandelen besproken en er zal worden aangegeven wat het juiste moment is om met de behandeling beginnen. De groei, het stadium van wisselen etc. spelen hierin vaak een rol.

We kunnen ons voorstellen dat dit allemaal nieuw en spannend is. Uiteraard wordt alles goed uitgelegd maar het is ook fijn om alvast te kunnen zien wat het allemaal inhoudt. Op de website kun je YouTube filmpjes bekijken van de verschillende soorten beugels. De link hiernaartoe vindt u bovenaan de website pagina (YouTube icoontje).

Indien nodig wordt na afloop van dit intake gesprek een tweede afspraak gemaakt voor een “uitgebreid onderzoek”.

Soms adviseert de orthodontist dat het beter is om nog even (af) te wachten. Op een later tijdstip, bijvoorbeeld een jaar later, volgt dan een nieuwe oproep.

Het kan ook zijn dat in overleg wordt besloten dat, als het niets tot weinig zal opleveren, een behandeling niet nodig of zinvol is.

Documentatie:

Er wordt documentatie verzameld door het maken van diverse röntgenfoto’s, foto’s van het gezicht en het gebit en het maken van afdrukken van de kaken c.q. gebit. Dit vormt een onmisbare basis voor het uitvoeren van uitgebreid onderzoek en het opstellen van een goed behandelplan. Vervolgens (op een ander tijdstip) wordt alles met u besproken en uitgelegd.

Het maken van gipsafdrukken is noodzakelijk voor een nauwkeurig behandelplan maar ook voor het produceren van bepaalde beugels.

3D scanner the future is digital:

Veel patiënten vinden het happen niet prettig, daarom gaan wij binnenkort de gips afdrukken vervangen door een 3D kleur scan, het is nauwkeuriger, sneller en beter voor het milieu.

Bespreken behandelplan

Nadat de orthodontist uw gebitsmodellen en foto’s uitgebreid heeft bekeken stelt hij een behandelplan op. Dit wordt tijdens een aparte afspraak met u besproken evenals, indien van toepassing, alternatieven.

Op basis van het behandelplan kunnen de kosten worden vastgesteld en ontvangt u een kostenbegroting.

De beugel behandeling:

Bestaat uit twee fasen; de actieve- en de passieve fase. Gedurende de actieve fase, worden de tanden en/of kaken d.m.v. een uitneembare- en/of vaste beugel recht gezet en passend-op-elkaar gemaakt. In de tweede fase, ook wel retentiefase genoemd, wordt het resultaat vastgehouden door zogenoemde retentie-apparatuur. De meest voorkomende combinatie is een spalk en een uitneembare beugel voor de nacht.

Het kan uiteraard voorkomen dat wij, gedurende de actieve fase, verschillende soorten beugels gaan gebruiken. Soms zelfs twee soorten beugels tegelijk, bijvoorbeeld een slotjesbeugel en een spinbeugel.

Invisalign: No Brackets, no wires, no doubt!