Hoektanden vrij leggen

U heeft een verwijzing ontvangen voor de kaakchirurg om, één of meerdere, hoektanden vrij te laten leggen. Hoektanden zijn soms de doorbraakrichting kwijt en blijven in de kaak liggen. Ze zijn nog bedekt door stug tandvlees en soms wat bot.

De hoektanden zijn bijzonder sterke tanden; ze bepalend voor de esthetiek van het gebit en belangrijk voor de geleiding van het onder- en bovengebit.

Het niet behandelen van dergelijke hoektanden heeft als risico dat, bij spontane verplaatsing, de wortels van, in de buurt liggende tanden, beschadigd kunnen worden. Dit noemt men wortelresorptie; deze resorptie kan het los gaan staan van de tanden veroorzaken.

De kaakchirurg zal (onder plaatselijke verdoving) het stugge tandvlees dat de kroon van de hoektand bedekt, gedeeltelijk weghalen. Hierdoor ontstaat een ’tunneltje’ waardoor de hoektand naar de oppervlakte kan groeien. Gewacht wordt op het spontaan doorbreken van de hoektand waarna, middels orthodontische apparatuur, de hoektand op zijn plaats wordt gebracht. Indien van toepassing zal de kaakchirurg de zogenaamde “kauwgomtechniek” toepassen.

Nadat het stugge tandvlees, dat de hoektand bedekte, is weggehaald, zal de kaakchirurg een stukje kauwgom in de wond plakken. Het is de bedoeling dat deze kauwgom minstens een week blijft zitten! Na een week zal de kaakchirurg dit stukje kauwgom verwijderen, het wondje met een watje schoonmaken en nogmaals met een zelfde soort kauwgom bedekken.

Het is absoluut noodzakelijk dat de wond bedekt is met deze kauwgom. Hiermee wordt namelijk voorkomen dat het tandvlees, over de hoektand heen, weer dichtgroeit.

Mocht het, door de kaakchirurg aangebrachte, stukje kauwgom eruit vallen, neem dan een nieuw stukje (suikervrije) kauwgom, kauw dit tot een bolletje en duw het stukje kauwgom in de wond.

Na het laatste bezoek aan de kaakchirurg dient u, binnen een week, voor  controle bij de orthodontist te komen; hij zal u verder informeren over de zogenaamde ‘KAUWGOMMETHODE’.