Contact Informatie

Indien u zich wenst aan te melden als nieuwe patiënt hoeft u niet eerst te bellen en heeft u in principe geen verwijzing van de tandarts nodig. U kunt zich aanmelden via ‘inschrijven’ op deze site. Na ca. 3 weken  (dit kan soms korter of wat langer zijn, afhankelijk van vakanties etc.) ontvangt u per mail een afspraak voor een 1e consult + een folder met meer informatie. 

LET OP: We vervangen en/of herstellen GEEN spalkjes die geplaatst zijn na een behandeling in een andere praktijk.

Jan Luykenstraat 4, 2985 BV Ridderkerk

Telefonische bereikbaarheid:

Maandag t/m vrijdag: van 08.30 uur tot 10.00 uur en van 10.30 uur tot 12.00 uur
De telefonische bereikbaarheid is beperkt tot de ochtenden omdat de assistente(s) ’s middags andere werkzaamheden uitvoeren. Graag uw begrip hiervoor.
Wij zijn ons ervan bewust dat het op bepaalde momenten druk kan zijn aan de telefoon, waardoor u lang moet wachten voordat u iemand te spreken krijgt. Wij raden u derhalve aan om, voor minder dringende zaken en buiten telefonische bereikbaarheid om, een e-mail te sturen (vermeld altijd naam en geboortedatum van de patiënt). Wij nemen dan zo snel mogelijk, hetzij per-email-, hetzij telefonisch-, contact met u op.
WIJZIGEN AFSPRAAK
Het wijzigen van een afspraak kan alleen telefonisch. Afzeggen kan alvast via e-mail: balie@orthodontieridderkerk.nl Zo kunt u altijd uiterlijk 24 uur ervoor afgezegd hebben. U kunt voor het maken van een nieuwe afspraak de eerstvolgende werkdag telefonisch contact opnemen.
Voor orthodontische hulp buiten onze openingstijden kunt u onze site raadplegen onder ‘spoed’.
Het inschrijven van een nieuwe patiënt kunt u direct via deze site doen onder ‘inschrijven’. U hoeft hiervoor niet eerst te bellen of te mailen. 
N.B. Door omstandigheden (vakantie, feestdagen, personeelsbezetting etc.) kan er soms worden afgeweken van de openingstijden en/of telefonische bereikbaarheid.

Parkeren:

In de omgeving van de praktijk is (gratis) parkeergelegenheid aanwezig. We willen u graag op de hoogte stellen van het feit dat parkeren buiten de parkeervakken verboden is. De gemeentelijke handhaving controleert hier streng op!