Tarieven

Hieronder vindt u een lijst van prestaties, codes en tarieven vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit1. De tarievenlijst geldt vanaf 1 januari 2022.

Let op! Genoemde tarieven kunnen afwijken bij de behandeling van patiënten, met (een) in ernst met schisis vergelijkbare afwijking(en) of bij de behandeling van patiënten met een cheilo-/gnatho-/palatoschisis. Bekijk in deze gevallen de juiste tarieven op de website van de Nederlandse Zorgautoriteit. U kunt voor meer informatie ook contact opnemen met uw zorgverlener.

VERZEKERING

Voor vergoeding van orthodontiekosten is een aanvullende zorgverzekering noodzakelijk. In enkele bijzondere gevallen is er vanuit de basisverzekering een vergoeding: bijvoorbeeld bij het behandelen van aangeboren afwijkingen aan het gezicht of ernstige standsproblemen van kaken en tanden. Om hiervoor in aanmerking te komen, is toestemming van de zorgverzekeraar nodig. Vaak is bij de behandeling van deze afwijkingen ook kaakchirurgie nodig.

AANVULLENDE VERZEKERINGEN

Bijna alle zorgverzekeraars hebben één of meerdere aanvullende verzekeringen waar de vergoeding van de kosten van orthodontische behandelingen in zit. Per polis verschilt wat er vergoed wordt. Soms gaat het om een vast maximumbedrag per behandeling, bij andere polissen gaat het om een percentage van de kosten. Andere zorgverzekeraars vergoeden de gehele behandeling. Vaak is er een leeftijdsgrens van 18 jaar (soms 22 jaar). Soms is er een sprake van een ‘wachttijd’, d.w.z. dat u na aanmelding bij de verzekering nog een jaar moet wachten voordat u recht op vergoeding heeft. Het is belangrijk om vooraf goed te informeren of uw verzekeraar de kosten van de behandeling vergoedt.

ORTHODONTIE VOLWASSENEN

Een orthodontische behandeling bij volwassenen wordt over het algemeen minder uitgebreid vergoed dan bij jongeren. Ook hier is het vergelijken van polisvoorwaarden interessant als u een beugelbehandeling overweegt.

INFORMATIE OVER PREMIES EN VERGOEDINGEN:

Bij een aantal prestaties wordt ervan uitgegaan dat bepaalde kosten geen onderdeel uitmaken van de door de aanbieder vastgestelde standaardprijs per prestatie, maar afzonderlijk in rekening worden gebracht. Deze prestaties zijn gekenmerkt door de toevoeging van een sterretje (*). Het gaat om de materiaal- en/of techniekkosten die per patiënt erg kunnen variëren. De standaardprijs van de aanbieder zou vanwege deze variatie nooit een reële opgave van de definitieve prijs zijn.

“Deze tarieven gelden voor iedereen. Indien uw ziektekostenverzekeraar een contract heeft afgesloten met de zorgaanbieder kunnen andere tarieven gelden”

1 Bovenstaande informatie is ontleend aan de officiële tariefbeschikking van de Nederlandse Zorgautoriteit, deze is altijd leidend. Pharmeon, de tandarts of de KNMT is niet aansprakelijk voor fouten in de gegevens of voor schade die het gevolg is van, of samenhangt met het gebruik van de gegevens.

LET OP: Bij een bezoek aan ‘tandartsenpost010’ zal een spoedconsult en, indien van toepassing, een toeslag voor het weekend en/of avond bij u in rekening worden gebracht.